Ervaringen van anderen

Home / Ervaringen van anderen

Hieronder vindt u enkele testimonials van mensen die subsidie van Stichting Aanpakken hebben ontvangen.

Alco Meesters
Predikant

Ik heb twee keer subsidie bij de Stichting Aanpakken aangevraagd. De eerste keer was voor het drukken en uitgeven van mijn proefschrift (2005). Ik kwam Aanpakken destijds op het spoor via een fondsenboek. De tweede keer was voor het volgen van de opleiding Klinische Pastorale Vorming op ‘Zon en Schild’ (2017). Ik wist inmiddels dat je bij Aanpakken hiervoor subsidie kon aanvragen.

Aanpakken heeft het concreet mede mogelijk gemaakt dat mijn proefschrift kon worden gedrukt en uitgegeven. Zelf had ik op dat moment het geld daar niet voor. De bijdrage van Aanpakken voor de KPV heeft het mij financieel vergemakkelijkt om deze opleiding te volgen. Daarnaast heb ik de subsidie ook als een stimulans beschouwd om mijzelf als predikant professioneel na te scholen. Een ander – in dit geval: Aanpakken – vindt het belangrijk dat ik dit doe en heeft daar ook geld voor over.

Als je timmerman bent moet je over goed gereedschap beschikken, wil je goed werk leveren. Als predikant of geestelijk verzorger ben je je eigen instrument. De KPV heeft mij meer inzicht gegeven in hoe ik als predikant in het leven en in mijn werk sta. Met die kennis kan ik mijzelf beter inzetten in mijn werk. Daarnaast heb ik door de KPV mijn handelingsrepertoire kunnen uitbreiden. Ik doe veel dingen, omdat ik het zo heb geleerd én weet dat het werkt. Er is dan weinig aanleiding om dingen (radicaal) anders te doen. Op de KPV heb ik geleerd dat je dingen ook anders kunt aanpakken, en daarnaast ook mogen ervaren hoe dat uitwerkt.

Jacobine Gelderloos
Theoloog

Ik heb een promotie-onderzoek gedaan bij de Protestantse Theologische Universiteit. Het onderzoek draaide om de vraag hoe kerken bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland. Toen mijn proefschrift bijna klaar was, kwam het moment dat ik na moest denken over publicatie.

Het drukken van een boek kost veel geld en daarom ging op zoek naar fondsen. Via het fondsenboek kwam ik op het spoor van Aanpakken. Gelukkig was Aanpakken bereid om een bijdrage te geven. Dankzij de subsidie van Aanpakken kon ik mijn Engelse proefschrift Meaningful in the Margins, Church and Quality of Life in the Dutch Countryside laten drukken.

Dat was een voorwaarde om de Nederlandse bewerking Sporen van God in het dorp, nieuwe perspectieven voor kerken op het platteland uit te kunnen geven bij Boekencentrum. Deze publieksversie van mijn dissertatie zet dorpskerken in de schijnwerpers en voorziet daarmee in een lacune. Daarnaast biedt het boek handvatten aan predikanten en kerkgemeenschappen om van betekenis te kunnen zijn in een veranderende plattelandscontext.

Henrico ter Beek
Predikant

Het werk van predikant is veelzijdig maar daarom soms ook chaotisch; het is een uitdaging om belangrijke dingen te doen en niet alleen wat zich als urgent aandient. Mijn vraag was: hoe kan ik met mijn persoonlijkheid optimaal in dit werk en ambt functioneren. Toen ik hoorde van de mogelijkheid om via Ruimzicht een individueel coachingstraject te volgen, ben ik dat gaan doen. Ruimzicht wees mij op de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij Aanpakken opdat de kosten van het caochingstraject niet al te hoog zouden zijn. De subsidie van Stichting Aanpakken betekende voor mij dat de financiële drempel om het coachingstraject te volgen werd verlaagd. Zonder subsidie had ik het waarschijnlijk niet kunnen doen. Ruimzicht coaching was waardevol voor mij, omdat sterk wordt gefocust op de persoon en de persoonlijke situatie van de predikant. Een cursus is altijd behulpzaam, individuele coaching is effectiever.

Aline Kruizenga
Predikant

Via collega’s had ik gehoord van st. Aanpakken. Met daarbij de uitspraak dat je eenvoudig een formulier kon aanvragen, invullen en opsturen. Die manier is heel prettig. Geen ingewikkelde officiële brief, maar gewoon een A4 met vragen. Vlot kreeg ik antwoord en later een mooi bedrag overgemaakt. Ik had een bijdrage gevraagd voor de tweejarige Missionaire Specialisatie die ik heb gevolgd bij de landelijke Protestantse Kerk. Een behoorlijk kostenplaatje, mede door de overnachtingen, waarvoor ik maar heel beperkt een vergoeding kreeg van de kerkenraad. De opleiding vond ik zeker de moeite waard. Een mooie combinatie van theorie en praktijk, o.a. door pioniersplekken te bezoeken en opdrachten uit te voeren. Het heeft me veel gebracht en ook gevormd. Het missionaire denken, kijken en doen is onderdeel geworden van wie ik ben als pastor. En heeft me er toe gebracht om te gaan pionieren. Op hoop van zegen.

Aandacht begeleidingstraject PE

In het kader van de Permanente Educatie wordt iedere predikant/kerkelijk werker gevraagd eens in de vijf jaar een begeleidingstraject te volgen: (pastorale) supervisie, coaching, geestelijke begeleiding of begeleide intervisie. Van Stichting Aanpakken kunt u hiervoor aanvullende financiering krijgen. Zie: https://www.protestantsekerk.nl/permanente-educatie-voor-predikan/Stap 6 - Volg een begeleidingstraject.

Verhuizing archief

In maart 2020 is het archief van Stichting Aanpakken helemaal beschreven, materieel verzorgd en verpakt in zuurvrije dozen. De niet-blijvende stukken zijn eruit gehaald en dat betekent dat er nu nog 0,5 meter aan waardevolle documenten over zijn. Zo zijn er nog notulen uit 1916, een financieel jaarverslag uit 1950, en lijsten met namen van bestuursleden vanaf 1916. Het is belangrijk deze stukken geschiedenis zorgvuldig te bewaren en dat is nu gebeurd.