Net dat steuntje in de rug nodig?

Soms heeft u als voorganger of kerkelijk werker financiële ondersteuning nodig om uw groei te bekostigen. Ook kunt u als predikant of kerkelijk werker te maken krijgen met bijzondere noden. Bij Stichting Aanpakken kunt u een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen.

Dit is Stichting Aanpakken

Het fonds van de Stichting Aanpakken is ten behoeve van dienstdoende predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk.

Subsidie wordt gegeven voor:

  • het volgen van cursussen en trainingen (zoals de KPV en de missionaire specialisatie);
  • een traject coaching, supervisie, geestelijke begeleiding e.d.;
  • studiekosten (zoals het aanschaffen van literatuur voor studie of promotie onderzoek);
  • het uitgeven van proefschriften.

Daarnaast worden er garantiesubsidies verstrekt voor het uitgeven van wetenschappelijke uitgaven. Bovendien worden activiteiten ten behoeve van de doelgroep, georganiseerd door predikanten of kerkelijk werkers, ondersteund. Wanneer er bijzondere noden zijn, kan ook daarvoor een aanvraag worden ingediend.

De procedure

1. Aanvragen

U vraagt uw subsidie aan via het aanvraagformulier op de website, met daarin alle gegevens die wij van u nodig hebben.

2. Behandeling

Het bestuur van Stichting Aanpakken controleert uw aanvraag voor subsidie en neemt deze in behandeling.

3. Toekenning

Binnen drie maanden laat het bestuur van Stichting Aanpakken u weten of u de gewenste subsidie toegekend krijgt.

Wisseling secretariaat

Ds. Niek Smit, bij velen bekend als de contactpersoon voor subsidie-aanvragen, heeft na 14 jaar het secretariaat neergelegd. Het bestuur van Aanpakken bedankt hem hartelijk voor alles wat hij in die 14 jaar voor de Stichting gedaan heeft. Hij is als secretaris opgevolgd door Joline van Poppel, diaconaal medewerker bij Stek (Stichting voor stad en kerk) in Den Haag.

Nieuwe website

De website van Stichting Aanpakken is geheel vernieuwd. Zo zijn de lay-out, de kleurstelling en het logo veranderd. Een belangrijke wijziging is dat subsidie nu digitaal, direct via de website, aangevraagd kan worden.

© Stichting Aanpakken 2020