Net dat steuntje in de rug nodig?

Soms heeft u als dienstdoend predikant of kerkelijk werker van de Protestantse Kerk financiële steun nodig om uw groei te bekostigen. Ook kunt u als predikant of kerkelijk werker te maken krijgen met bijzondere financiële noden. Bij Stichting Aanpakken kunt u een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen.

Dit is Stichting Aanpakken

Het fonds van de Stichting Aanpakken is ten behoeve van dienstdoende predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk

Subsidie wordt o.a. gegeven voor:

 • het volgen van cursussen en trainingen (zoals de KPV, Kerk naar Buiten, Interimopleiding);
  • een traject coaching, supervisie, geestelijke begeleiding e.d.;
  • studiekosten (zoals het aanschaffen van literatuur voor de Master Predikantsopleiding of promotie-onderzoek);
  • het uitgeven van proefschriften.

  Daarnaast worden er garantiesubsidies verstrekt voor het uitgeven van wetenschappelijke uitgaven. Bovendien worden activiteiten ten behoeve van de doelgroep, georganiseerd door predikanten of kerkelijk werkers, ondersteund. Wanneer er bijzondere noden zijn, kan ook daarvoor een aanvraag worden ingediend.

  De procedure

  1. Aanvragen

  U vraagt uw subsidie aan via het aanvraagformulier op de website, met daarin alle gegevens die wij van u nodig hebben.

  2. Behandeling

  Het bestuur van Stichting Aanpakken controleert uw aanvraag voor subsidie en neemt deze in behandeling.

  3. Toekenning

  Binnen drie maanden laat het bestuur van Stichting Aanpakken u weten of u de gewenste subsidie toegekend krijgt.

  Aandacht begeleidingstraject PE

  In het kader van de Permanente Educatie wordt iedere predikant/kerkelijk werker gevraagd eens in de vijf jaar een begeleidingstraject te volgen: (pastorale) supervisie, coaching, geestelijke begeleiding of begeleide intervisie. Van Stichting Aanpakken kunt u hiervoor aanvullende financiering krijgen. Zie: https://www.protestantsekerk.nl/permanente-educatie-voor-predikan/Stap 6 - Volg een begeleidingstraject.

  Verhuizing archief

  In maart 2020 is het archief van Stichting Aanpakken helemaal beschreven, materieel verzorgd en verpakt in zuurvrije dozen. De niet-blijvende stukken zijn eruit gehaald en dat betekent dat er nu nog 0,5 meter aan waardevolle documenten over zijn. Zo zijn er nog notulen uit 1916, een financieel jaarverslag uit 1950, en lijsten met namen van bestuursleden vanaf 1916. Het is belangrijk deze stukken geschiedenis zorgvuldig te bewaren en dat is nu gebeurd.