Stichting Aanpakken: net dat steuntje in de rug Stichting Aanpakken: net dat steuntje in de rug

Stichting Aanpakken geeft financiële steun aan predikanten en kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk, die extra kosten moeten maken voor  bijscholing of specialisatie.

Ook geeft de Stichting steun aan predikanten en kerkelijk werkers die te maken krijgen met bijzondere noden.  
 
Daarnaast verleent Stichting Aanpakken subsidie aan instellingen die een zelfde doel hebben:  
  • het seminarium van de Protestantse Theologische Universiteit krijgt subsidie voor het verlagen van de deelnemersprijs van de cursussen Postacademiaal Onderwijs;
  • de Commissie Individuele Hulpverlening van het Landelijk Maatschappelijk Werk ten behoeve van predikanten krijgt subsidie om haar taak te kunnen uitvoeren.
terug