Subsidie aanvragen Subsidie aanvragen

Wie kunnen subsidie aanvragen?
De Stichting Aanpakken richt zich binnen de Protestantse Kerk in Nederland op: 
 • dienstdoende predikanten
 • proponenten
 • in de bediening gestelde kerkelijk werkers
Voor welke projecten kan subsidie worden aangevraagd?
Subsidie kan worden gevraagd voor de volgende bestedingen:
 • het volgen van een door het seminarium van de Protestantse Theologische Universiteit erkende pastorale training;
 • het volgen van Postacademiaal onderwijs op of erkend door het seminarium van de PThU;
 • het aanschaffen van literatuur voor studie of promotieonderzoek;
 • het doen drukken van een dissertatie;
 • het deelnemen aan een studiereis georganiseerd door het seminarium van de PThU.
Voor welk projecten kan deelgarantie worden aangevraagd?
Deelgarantie kan worden gevraagd voor het uitgeven van andere boeken dan een dissertatie.

Hoe wordt de subsidieaanvraag verder afgehandeld?
Zodra de secretaris de subsidieaanvraag heeft ontvangen, stuurt deze een bewijs van ontvangst. Binnen enkele maanden hoort u of u in aanmerking komt voor subsidie, en welk subsidiebedrag is vastgesteld. De aanvraag wordt behandeld door de secretaris van de Stichting.
 
Subsidie aanvragen? Gebruik het formulier
Wilt u subsidie  vragen voor een van de genoemde projecten en hoort u tot de doelgroep van Stichting Aanpakken? Print een aanvraagformulier, vul de gevraagde gegevens in, en stuur dit per post aan de secretaris van de Stichting. Aanvragen per e-mail worden niet in behandeling genomen.
 • Download het aanvraagformulier
 • Stuur het aanvraagformulier aan: secretaris Stichting Aanpakken, Ds. J.S. van Poppel Werkhovenstraat 13
  2546 VA Den Haag
terug